Schuberth SRCS

Honda ST 1100 Pan European

Verdens "måske" bedste MC


HUSK - 4 hjul flytter din krop.

2 hjul flytter din sjæl.

Hjelmen med indbygget antenne, som forbedre radio og kommunikation væsentligt.

Se hjemmeside her


Schuberth Danmark SRCS – Bruger manual (DK)

(Dette er en forenklet, Dansk oversat udgave af den oprindelige brugermanual).


For aktivering (tænd/sluk af systemet)

1) Tænd: Hold ”telefontasten” nede i ca. 4-6 sek. (Blå lysdioder i tasterne vil nu markere at systemet er

Tændt.

2) Sluk: Hold ”telefontasten” nede i ca. 3 sek.

Parring mellem 2 systemer/headsets: ( 2-vejs kommunikation):

1) Tænd systemet

2) Hold knappen ”A” nede i ca. 6 sek. (dioderne/lyset i knapperne vil nu skifte til rød og blinke i højt

tempo).

3) Foretag samme aktion på det headset som skal parres… Efter kort tid stopper det røde lys og skifter

til blå, som blinker ca.hvert 3. Sek. = De 2 systemer er nu parret med hinanden !

Systemet er Stemmeaktiveret, hvilket vil sige at kommunikationen starter når samtalen påbegyndes (dog

med en forsinkelse på ca. ½ - 1 sek. fra dvale-tilstand.

(HVIS det bemærkes at det ene system (eller begge), har svært ved eller umulige at ”åbne” for samtalen,

tastes med enkelttryk på knappen ”A” – på den ene af hjelmene) !

Tilslutning af GPS:

1) Tænd systemet

2) Tryk og hold ”+” knappen nede i ca. 6 sek. indtil knapperne blinker hastigt med skiftevis blå lys.

3) Sæt søgefunktionen i gang på GPS’en

(Hvis din GPS kommer med en forspørgsel på password/adgangskode, tastes ”0000” ).

Tilslutning af telefon:

Man kan vælge at tilslutte sin mobiltelefon, enten uden GPS eller igennem sin GPS !

Hvis man vil tilkoble sin mobiltelefon og samtidig bruge GPS – Skal Mobiltelefonen først tilkobles

din GPS og derefter følges ovenfor beskrevne anvisninger.

OPS. Det kan anbefales at slukke sin telefon når hjelm og GPS skal parres.

Hvis du ikke skal tilkoble navigation, kan du sagten tilslutte din mobiltelefon alligevel:

1) Tænd systemet

2) Tryk og hold ”Telefontasten” nede i ca. 6 sek. (lyset i knapperne vil nu blinke i hastigt tempo i

skiftevis rød/blå farve.

3) Sæt nu din mobiltelefon til at søge efter andre bluetooth enheder

4) Mobiltelefonens display, spørger efter adgangskode/password – tast ”0000”

Besvare et indkommende opkald: enkelt-tryk på ”telefon – tasten” (på headsetet).

Afslut indkommende opkald: enkelt-tryk på ”telefon-tasten” – eller lad den anden part ”lægge røret

på”.

6-kanals FM-Radio:

1) Tænd systemet

2) Tryk og hold tasten ”B” nede i ca. 3 sek.

3) For at skifte kanal ( 1 – 6 ), tryk på tast ”B” enkelt-tryk (der skiftes kanal for hver gang der

trykkes).

4) For at søge/finde stationer – tastes ”+” knappen i ca. 3 sek. – findes ingen stationer, gentages

søgningen med øvelsen igen.

5) RDS on/off : imens radioen er tændt, trykkes og holdes både ”+ og – ” knapperne nede på

samme tid i ca. 3 sek..

6) Lagring af station: Når en station er fundet og ønskes lagret, trykkes enkelt-tryk på ”-” derefter

enkelt-tryk på ”B” – knappen ! Stationen er nu lagret. Ønskes flere stationer lagret, skal man

huske at skifte kanal-vælgeren til en ”tom” plads, på knappen ”B” (Enkelt tryk).

Den indbyggede 6-kanals FM Stereo Radio, leverer fremragende lyd når stationen/modtagelsen går godt

igennem. Det skal dog understreges kraftigt, at modtagerforholdende er særdeles afgørende for

kvaliteten og i samme forbindelse at modtagerforholdende er stærkt varierende afhængig af geografi og

landskab.

Sagt med andre ord: Vi tilråder ikke at man køber SRC-Systemet, hvis hovedformålet er at lytte til Radio !

(Modtagerenheden er simpelthen ikke fremragende, men kan højst beskrives som mindre

tilfredsstillende) !

Ligeså vigtigt er det at påpege at ALLE andre funktioner og lydkvaliteter, rækkevidde m.m. – det er

absolut top-kvalitet.


RESET:

Reset Paring (resetter til default configuration )

Du kan sletter alle paringer.


1. Med SRC‑System™ headset tændt, press og hold "Tænd/sluk" inde i mindst 6 sec.til Rød/Blå blinker.

2. Tryk hurtigt herefter på + (skru op) og hold den nede i 3 sec.

3. Rød/Blå  blinker nu 5 gange som tegn på at den er resat.